Intervencije 2017. @ 12 Feb 2017
Početak 2017. godine Dobrovoljnom vatrogasnom društvu donio je i povećan broj intervencija u razdoblju od 01.01.2017. do 12.02.2017. godine gdje se u istom razdoblju 2016. godine izišlo na jednu tehničku intervenciju. U navedenom razdoblju 2017. godine izišlo se na dvije tehničke intervencije, ispumpavanje vode iz podruma stambenih objekata, jedna uslijed puknuća vodovodne cijevi zbog niskih temperatura i druga zbog oborinskih voda tj kiše koju zemlja koja je pri niskim temperaturama bila smrznuta nije uspjela upiti, i tri požarne intervencije, dva požara dimnjaka i jedan požar gospodarskog objekta (prateći objekat). Ovakva razlika u broju intervencija u navedene dvije godine uzrokovana je vremenskim neprilikama kao i nepažnjom tj. neodržavanjem dimovodnih kanala (dimnjaka), i nepažnjom pri odlaganju odjeće u pratećem objektu na neprikladnom mjestu.
News powered by CuteNews - http://cutephp.com