Redovna izvještajna Skupština @ 13 Feb 2018
Dana 04. veljače 2018. godine u prostorijama lovačkog društva "Fazan" Darda održana je redovna izvještajna sjednica Skupštine Društva. Podnesena su izvješća o radu u 2017. godini kao i planovi rada za 2018. godinu. Sva izvješća dostupna su na pregled OVDJE.
News powered by CuteNews - http://cutephp.com